Husordensregler og vedtekter
Husordensregler
Vedtekter
Skjemaer
Beboerperm
Kontrakt for leie av garasje
Kontrakt for leie av tilhenger
Søknadsskjema for fremleie av leilighet
Informasjon og regler for hundehold
Søknadsskjema for hundehold
DEFA ladeboks - Produktspesifikasjon
DEFA ladeboks - Appstyring
Bestilling av ladeboks til elbil
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA