21.06.2024 - Ny glass og metalbeholder
I løpet uke 18 vil det komme en ny og glass og metalbeholder på parkeringsplassen mellom blokk 1 og blokk 2. Denne vil bli plassert der hvor papircontaineren sto før.
Glass og metalbeholderen som står ved butikksenteret vil bli fjernet på sikt har vi blitt opplyst av Bærum kommune.
Når styret planla det ny søppelanleggene fikk vi ikke noen signaler om at beholderen på butikksenteret ville bli fjernet. Hadde vi fått noen signaler om dette kunne vi gravd ned en ekstra glassbeholdere i anlegget ved blokk 1.
Styret ville minne om at anlegget ved blokk 1 er tenkt brukt for oppgang 20 -34 og anlegget ved nr 38 er tenkt brukt for oppgang 36-50.
Anleggene er dimensjonert i forhold til antall oppganger og vi risikerer at det blir fulle hvis det er for mange som bruker kun ett anlegg.
Publisert av styret i kategori renovasjon.