21.06.2024 - Styret ønsker at noen melder sin interesse for følgende verv.....
Generalforsamling 2024.


Styret ønsker at noen melder sin interesse for følgende verv:


Er det noen som har lyst til å stille i vervene som det skal stemmes over?


Vervene som er på valg i styret:
-------------------------------

Styreleder for 2 år:
Styrelederen har valgt å gi seg til generalforsamlingen 7. mai 2024 og er ikke på gjenvalg.
-------------------------

Styremedlem for 2 år:
Styremedlem Miriam Thoreid har sagt seg villig til å stille til 2 nye år.
-------------------------

Styremedlem for 1 år:
Et styremedlem har valgt å trekke seg til generalforsamlingen 7. mai 2024.
Innvalgt styremedlem blir stemt inn for 1 år.
-------------------------

Varamedlemmer for 1 år:
Styret trenger 4 personer til varamedlem.
-------------------------

Valgkomite for 1 år:
Styret trenger 2 personer til valgkomiteen.


---------------------------------------------

Meld din interesse INNEN Fredag 5 April 2024

til styret pr mail: styret@rykkinn1.no
---------------------------------------------
Publisert av styret i kategori generalforsamling.