Praktisk info
Husordensregler og vedtekter
Alle beboere plikter å lese og å sette seg inn i husordensreglene og vedtektene.

Husordensregler finner du her:
https://www.rykkinn1.no/docs/Husorden.pdf

Vedtekter finner du her:
https://www.rykkinn1.no/docs/Vedtekter.pdf

Husordensregler og vedtekter finner du også under fanen «Skjemaer».
Beboerperm for beboere
Deler av informasjonen som du finner i nåværende beboerperm er utdatert, men en oppdatert versjon er under utarbeidelse, og vil bli publisert så snart denne er ferdig.

Beboerperm finner du her:
https://www.rykkinn1.no/docs/Beboerperm.pdf

Beboerpermen finner du også under fanen «Skjemaer».
Bestilling av lader til elbil
Inntil nye digitale skjemaer er på plass, ber vi deg vennligst benytte eksisterende skjema for å bestille elbil-lader som du finner her:

https://www.rykkinn1.no/docs/Bestilling-av-ladeboks.pdf

Skriv ut og fyll ut skjema, og returner til driftsleder.

Informasjon for elbil-ladeboks finner du her:

https://www.rykkinn1.no/docs/710474-eRange-IQ-14-74kW-fast-kabel-hCLU-1531597.pdf

Informasjon vedrørende appstyring av ladeboks finner du her:
https://www.rykkinn1.no/docs/Appstyring_ladeboks.pdf

Dagens strømpriser finner du under fanen «Elbil», eller ved å følge denne lenken.

Trøbbel med oppkobling av app til ladeboks:
Les prosedyren over for appstyring. (Linken over)
Ved oppkobling via app`n (Cloudcharge)for første gang (eller ikke vært i bruk i lang tid og ikke får ladet), ta kontakt med driftsleder/styreleder for å gi deg ny tilgang til ladesystemet.
Tilgang gjøres først via app`n din, men styret må ha et varsel om dette via sms til Driftsleder eller mail til styreleder slik at vi får godkjent deg i ladesystemet.
Husk å les av nummeret på ladeboksen din som skal legges i app`n, nummeret må du også sende til oss for tilgang og godkjenning.
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før vi får godkjent dette for deg.
TV / Internett
TV og internett leveres fra Telenor AS.

Standard internett via fiber har en hastighet på 75/75 mbit.
Hastighet kan oppgraderes for beboers regning.
(hastighet er målt ut fra modem).

Inkludert i TV-pakken er ca. 36 faste kanaler og ca. 15 valgfrie.
Flere kanaler kan bestilles for beboers regning.

Ved feil må Telenor kontaktes på telefonnummer 915 09 000 (gjelder også bestilling).
Dyrehold
Hundehold er søknadspliktig iht. husordensreglene.

Dersom du ønsker å søke om hundehold plikter du å sette deg inn i husordensreglene og vedlagt infoskriv.

Søknadskjema kan lastes ned her:

https://www.rykkinn1.no/docs/Soknad-hundehold.pdf eller fra fanen «Skjemaer».
Avfallsposer for mat og plast
Borettslaget har 2 miljøstasjon, ved nr 20 og mellom 36-38.

Her skal følgende kastes i egne merkede beholdere:

- Restavfall
- Papp
- Plast
- Matavfall
- Glass og metall (kun på en ene miljøstasjonen ved 36-38)

Styret gjør oppmerksom på følgende:

Avfall etter oppussing, papp etter kjøp av møbler/ kjøleskap o.l. skal IKKE kastes på borettslagets miljøstasjon, dette plikter andelseier å frakte til ev gjenvinningstasjonen på ISI, dette må andelseier bekoste selv.
Dette gjelder også isopor!

Det er IKKE lov å hensette avfall av noen art utenfor miljøstasjonen.
Dette vil bli anmeldt og opprydding vil bli belastet andelseier.
Er beholderen/e til avfallet du skal kaste på miljøstasjonen fult, gå til neste miljøstasjon eller ta det med deg hjem igjen.
Ikke trykk det inn i beholderen/e for at man skal får plass, er det fult så er det fult


Vennligst vær nøye med å kaste i riktig beholder.

-------------------------------

Grønne poser til matavfall blir lagt ut i oppgangene jevnlig. Dersom du er tom for grønne poser, ber vi deg ta kontakt med driftsleder (kan også hentes på miljøstasjoner, eventuelt biblioteket på Rykkinn Senter).

Bestilling av nøkler eller portåpner
Nøkler eller portåpner kan bestilles direkte fra driftsleder.

Priser:

Nøkler til oppgang og garasjer kr. 450,- pr. stk.
Portåpner kr. 850,- pr. stk.

I blokk 1 er det to sykkelboder som er låst. Nøkkel til hengelåsen kan kjøpes for kr. 100,-.

Betales via Vipps ved levering.

Nøkler til egen leilighet og postkasse må beboer ordne selv. Dette gjelder også hengelåser til kjellerboder.

Vi tar forbehold om prisendring.
Bestilling av navneskilt til postkasse eller ringeklokke
Navneskilt til postkasse eller skilt til ringeklokke kan bestilles fra driftsleder, og er kostandsfritt første gang.

Ved bestilling må gammel eier og oppgangsnummer oppgis.
Skilt til ringeklokke blir montert av driftsleder og skilt til postkasse blir levert i postkassen.

Denne bestillingen kan skje enten på mail eller sms.
Leie av tilhenger
Borettslaget har en tilhenger til utleie. Pris for leie av tilhenger er kr. 150,- pr. påbegynt dag.

Størrelse på tilhenger er (B) 144cm x (L) 250cm. Tillatt totalvekt 1000kg. Tillatt nyttelast 730kg.

Leietaker er selv ansvarlig for å sette seg inn i lovverket for bruk av tilhengeren. Sjekk vognkort for tillatt hengervekt for ditt kjøretøy.

Leiekontrakt for tilhenger for gjennomlesning finner du her:
https://www.rykkinn1.no/docs/Leiekontrakt-tilhenger.pdf
Parkering
Parkering mellom blokk 1 og 2 krever parkeringsoblat. Dette gjelder både gjester og beboere.

Dersom du forlater bilen uten parkeringsoblat kan det bli ilagt kontrollavgift etter 10 minutter.

Gjelder hele borettslaget.

Styret oppfordrer alle beboere som har garasjeplass til å bruke disse. Dette gjelder hele året.

Parkering foran blokker er ikke tillatt, kun rask av- og pålessing. Dette for ikke å hindre øvrig trafikk, som utrykningskjøretøy og lignende.
Forsikring
Borettslaget har bygningsforsikring i Protector.

Borettslagets forsikring gjelder kun bygget og byggets faste installasjoner.

Alle beboere plikter å tegne egen innboforsikring. Ved skade som brann, innbrudd, vannlekkasje eller lignende dekker ikke borettslagets forsikring beboers innbo eller løsøre.
Samarbeidspartnere
Borettslaget kan anbefale disse leverandørene.
(men du er fritt til å velge hvem du vil)
------------------------------------

Elektriker

Helset Elektro
http://www.helsetelektro.no
Telefon: 46 61 20 00
Epost: post@helsetelektro.no
-------------------------------------

Rørlegger

Vøyenenga Rør
http://www.voyenengaror.no
Telefon: 67 13 80 90
Epost: post@voyenengaror.no
--------------------------------------

Tømrer

Morten Kleiven
Telefon: 915 11 490
Epost: post@kleivenonline.com
---------------------------------------

Låsesmed og skilt til postkasse

Låsesenteret AS
http://www.laasesenteret.no
Adresse: Bærumsveien 473
Telefon: 417 00 045
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA