Brannsikkerhet
Viktige telefonnumre:

- Brannvesen: 110
- Politi: 112
- Ambulanse: 113
- Bærum legevakt: 116 117
Viktig informasjon vedrørende grilling på balkong.

Kullgrill er strengt forbudt på grunn av brannfare og mye røyk som kommer opp til de over.
Branninstruks for Rykkinn borettslag 1
- Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslukningsutstyr og røykvarslere i egen leilighet.
- Hold rømningsveier/trapperom ryddige og fri for gjenstander.
- Ikke lagre brennbare materialer i fellesområder og i kjellerganger.
- Røykluker som er montert i trappeoppgangen skal betjenes av brannvesenet.
- Møt opp ved avtalt møteplass (se eget kart under).
Varsle
Ring brannvesenet - Tlf 110 - varsle naboer.
Slukke
Hvis mulig prøv å slukke med brannslukkingsapparat eller vann. Tenk på egen sikkerhet.
Brannrøyk er veldig farlig og kan ramme pusteorganene meget fort.
Rømme
Evakuer bygningen. Husk dine naboer som trenger en hjelpende hånd.

For blokk 1, 3 og 4:

Er trapperommet fult av røyk, lukk døren ut i trapperommet og bruk rømningsveien som er på kjøkkenbalkongene. Husk å lukke balkongdøren etter deg.

For blokk 2:

Der kan nabooppgangen brukes ved tett røyk i trappen. Er dette umulig, trekk ut på balkongen, lukk døren og påkall oppmerksomhet.
Hjelpe
Bistå ansvarlig personell. Vent på brannvesenet og påpek hvort brannen er og eventuelle skader på personer og om noen trenger hjelp.
Hva gjør vi ved store ulykker
1. Varsle brannvesen 110. Politi 112.
2. Varsle beboere og start evakuering.
3. Prøv å slukke brannen hvis mulig. Tenk på egen sikkerhet.
4. Åpne røykluken (dette skal helst brannvesenet gjøre) ved mye røyk i oppgangen.
5. Snakk med beboere i oppgangen/etasjen om de vet om noen som trenger hjelp. Bruk eventuelt vår oversikt. Varsle brannvesen/politi om det er noen som trenger hjelp.
6. Samle beboere ved avtalt samlingspunkt.
Lekeplassen for blokk 1, 3 og 4 (blå markør 1 på kartet under).
Nedre parkeringsplass for blokk 2 (blå markør 2 på kartet under).
Bruk bomberommet om det trengs for å få beboere inn i varmen.
7. Møt redningsmannskaper for å påpeke sted og eventuelt bistå.
8. Start arbeider med å registrere alle beboere. Bruk gjerne noen fra redningsarbeidene. Politi/ambulanse eller noen som har oversikt.
9. Behold roen og snakk med beboere som er urolige/redde.
Evakueringsplan ved brann eller større ulykker
Ved brann er det viktig at alle trekker unna blokken, slik at redningsmannskapet har fri vei og kan jobbe uhindret.
Ved en evakuering er det viktig at alle møter opp ved avtalt møteplass, som står avmerket på kartet under.

For blokk 1, 3 og 4 er møteplassen på lekeplassen (blå markør 1 på kartet under).
For blokk 2 er møteplassen på parkeringsplassen ned mot nærsenteret (blå markør 2 på kartet under).

Det vil bli foretatt registrering av alle beboere. Det er derfor viktig at ingen forsvinner fra området før de er registrert.
Det kan bli aktuelt å evakuere alle opp i bomberommet i blokk 4 hvis forholdene tilsier det.

Prøv å beholde roen og hjelp de som trenger hjelp til å komme ut.
Møteplasser
Blå markør 1 på kart: Møteplass for blokk 1, 3 og 4.
Blå markør 2 på kart: Møteplass for blokk 2.
Nyhetsbrev
Motta varsler når noe skjer i borettslaget.
Kontakt
Driftsleder
Arbeidstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00
Telefon: 90 62 42 58
Epost: vaktmrb1@online.no
Styreleder
Telefon: 99 38 11 81
(Vennligst ikke sms)
Epost: styret@rykkinn1.no
ABBL forretningsfører
Telefon: 67 57 40 00
Epost: post@abbl.no
Enhetsopplysninger
Foretaksnavn
AL RYKKINN BORETTSLAG I
Org.nr.: 954 644 332
Postadresse
AL Rykkinn borettslag 1
Paal Bergs vei 20
1348 Rykkinn
Forretningsadresse
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA